Koparko-ładowarka

Koparko-ładowarka to nowoczesna maszyna robocza z grupy maszyn budowlanych, średniej mocy, na podwoziu kołowym z napędem hydraulicznym, posiadająca układ roboczy ładowarkowy oraz koparkowy. Te dwa układy robocze oraz możliwość zastosowania w każdym z nich dodatkowych osprzętów wymiennych powodują, że jest to maszyna o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.
Główne zastosowanie to prace ziemne charakterystyczne dla ładowarek, czyli załadunek i transport urobku na niewielkich odległościach oraz charakterystyczne dla koparek, czyli wykopy wąsko przestrzenne. W wyniku zastosowania dodatkowego osprzętu wymiennego zarówno w układzie roboczym koparkowym jak i ładowarkowym uzyskujemy szeroką gamę prac możliwych do wykonania, a mianowicie: załadunek, zgarnianie, odśnieżanie, zamiatanie, frezowanie, sztaplowanie, wykonywanie odwiertów, przesadzanie drzew, kopanie rowów, koszenie skarp. Krótko mówiąc nie ma prac, których nie można wykonać tą maszyną